KONTAKT

sedež:

matična št.:

davčna št.:

številka TR:

IBAN:

SWIFT:

Tovarniška 8, 4248 Lesce, SLO

6762638000

SI16375548

6100 0000 9669 404

SI56 6100 0000 9669 404

HDELSI22

Kontaktni podatki

telefon:

e-naslov:

031 / 705 - 251

panorama.peter@siol.net

Podjetje Panorama