top of page

PANORAMSKE KARTE OBČIN

Občinska panoramska karta je pomembno promocijsko gradivo. 
Obiskovalcem, turistom omogoča lažjo in boljšo prostorsko predstavo, saj jim na pregleden način predstavi okolje, kjer se nahajajo.

Pomembno je tudi z vidika občanov, domačinov, ki se s svojim krajem na ta način lažje identificirajo.

Prednosti panoramske karte pred "klasično" geografsko karto:

- Lokacija občine je lahko prikazana iz poljubnega zornega kota pogleda in ni vezana zgolj na sever.
- Kartografsko merilo ni potrebno, kar nam omogoča poljubno poudarjanje pokrajine in prostora, ki ga želimo promovirati.
- Učinkovitejša prostorska predstava, saj ne potrebujemo znanje in razumevanje kartografskih vsebin.
- S pomočjo barvnih odtenkov in „fotografskega“ dojemanja 3D pokrajine, omogočimo preprostejše razumevanje prostora.
- Atraktivna, prijetna in preprosta komercialna predstavitev pokrajine.

Poleg osnovne infrastrukture vam lahko na panoramskem zemljevidu označimo tudi legendo, naravne in kulturne znamenitosti, kolesarske, pohodne in peš poti​, simbole, fotografije, dodamo shemo pozicije občine v Sloveniji, ... lahko vam izdelamo tudi mestni načrt kraja, ki se estetsko sklada s panoramsko vsebino.

bottom of page